Özel Yazılım Geliştirme

İpekyolu Yazılım Ltd Şti her tür yazılımı geliştirebilecek sağlam altyapı ve tecrübeye sahiptir.
 
Ürettiğimiz yazılımlar aynı zamanda her kurum için özelleştirilebilir esnek bir yapıda tasarlanmıştır...
 
Sektörel bazda çıkarılmış paket programlar kurumunuzun ihtiyacını %100 karşılamayabilir. Veya program içerisinde kullanmayacağınız bir çok gereksiz bölüm olabilir. Bu karmaşık yapıda verimli kullanım sağlanamadığı gibi iş performansının da düşmesine neden olmaktadır. alternatif olarak. Firmanıza özel yazılım pahalı bir çözüm olur diyorsanız.
 
Sektör bazında Ürettiğimiz her yazılımı uygulama alanına göre firmaya özel tasarlayarak her birini ayrı proje kapsamında değerlendiriyoruz.
 
Yazılım geliştirme süreçlerimiz...
 
Danışmanlık
Çalışma sahası incelenerek organizasyon yapısı ve kullanım koşullarını dikkate alıp geniş kapsamlı fizibilite çalışması yapılır. Bu kapsamda altyapı gereksinimleri tespit edilir, Bütçe ve zaman dilimi belirlenir.
 
Spesifikasyon
Bu aşamada ortaya çıkarılacak ürünün tüm işlevsel özellikleri, veri biçimi ve ara yüz mimarisi ile birlikte her yönüyle teknik haritası çıkarılır. Müşteri istek ve önerileri açık kalacak şekilde protokol hazırlanır.
 
Tasarım ve Gerçekleştirimi (Implementation)
Kullanım kolaylığı, işlevsellik ön planda olacak şekilde ürün bileşenleri tespit edilir, güvenli veri yönetimi tabloları oluşturulur , Hiyerarşik yapıda kullanıcı yetkilendirme sistemi yapılarak temel yapı ortaya çıkarılır.
 
Entegrasyon ve deneme aşaması
Ürün tüm uygulamalarıyla test edilerek kullanım yeterliliği belirlenir. Gereksinimler doğrultusunda düzeltme ve ilaveler bu aşamada başlar. Detaylı olarak hatalara karşı her türlü test yapılır. Kullanıcı hatalarına karşılık uyarı tabloları belirlenir.
 
Ürün Destek
Ürün tamamlanarak test aşamaları bittikten sonra aktif iletişim ile birlikte sorunsuz kullanım ve yeterli verim alınabilmesi için yerinde gerekli eğitim ve teknik destek sağlanır.
 
Programlama Dilleri ve Araçlar
Java, Microsoft Visual J++, .NET platforms, C++, Microsoft Visual C++, Visual Basic, XML, MS Visual Studio .NET Java, Microsoft Visual J + +. NET platformları, C + +, Microsoft Visual C + +, Visual Basic, XML, MS Visual Studio. NET
 
Application/Data Design Uygulama
Veri Tasarımı SSADM and RAD, Data normalization, Database optimisation/performance tuning SSADM ve RAD, Veri normalleştirmesi, Veritabanı optimizasyonu / performans ayarlama
 
Development Platforms & Technologies Geliştirme Araçları ve Teknolojileri
MS Access, DAO/RDO/ADO, COM components, IIS, Biztalk Server, MS Office VBA (including outlook/exchange forms), ActiveX controls, COM+, MSMQ, MTS, MS Content Management server, Sharepoint Portal server MS Access, DAO / Rdo / ADO, COM bileşenleri, IIS, BizTalk Server, MS Office VBA (Outlook dahil / exchange formları), ActiveX denetimleri, COM +, MSMQ, MTS, MS Content Management Server, SharePoint Portal Server
 
Database Platforms Veritabanı Araçları
Oracle, MS Access, MS SQL server, MySQL Oracle, MS Access, MS SQL Server, MySQL

Yorumlarınızı Yazın!
Ad Soyad
Firma
Telefon
E-Posta
Yorum